Szkoła Polska w Grenoble

Site de l'école polonaise grenobloise

Szkoła Polska w Grenoble - Site de l'école polonaise grenobloise

Zapisy – Inscriptions – 2019/2020

zapisyPragniemy poinformować, że możliwe są już zapisy do Szkoły Polskiej w Grenoble na rok szkolny 2019/20.

Prosimy o wypełnienie formularza wraz z załącznikami (członkostwo w stowarzyszeniu i regulamin) i przesłanie ich drogą elektroniczną na adres szkolapolska.grenoble@gmail.com lub drogą pocztowa wraz z czekiem na adres pocztowy:
Association PE École Polonaise de Grenoble
25 rue des Alpes, 38420 Domène

w roku szkolnym 2019/20 proponujemy natepujące kursy:
– przedszkole – dzieci w wieku od 3-6 lat
– nauka czytania i pisania – od lat 6
– polski z elementami historii i geografii Polski – gimnazjum
– kurs języka polskiego dla dorosłych

Zajęcia dla dzieci będą odbywać się w soboty od godziny 9 do 11:30
w budynku szkoły Jean Macé
1 rue joseph Lyonnaz, 38000 Grenoble

INSCRIPTIONS_m

Les inscriptions à l’École Polonaise de Grenoble pour l’année 2019-2020 sont ouvertes.

Nous vous remercions de compléter le formulaire et les attachement (adhésion à l’association et le règlement intérieur) et nous les retourner par voie électronique à l’adresse szkolapolska.grenoble@gmail.com ou bien ensemble avec le règlement par chèque à l’adresse postale:
Association PE École Polonaise de Grenoble
25 rue des Alpes, 38420 Domène

Pour l’année scolaire 2019/20 nous proposons les cours suivants:
– maternelle – enfants dès 3 à 6 ans
– apprentissage de la lecture et l’écriture – à partir de 6 ans
– polonais avec les éléments d’histoire et géographie de Pologne – collège
– cours de polonais pour les adultes

Les cours pour les enfants auront lieu samedis matin de 9h à 11h30
dans les locaux de l’école élémentaire Jean Macé
1 rue joseph Lyonnaz, 38000 Grenoble

Votre adresse email ne sera pas publiée. Champs requis marqués avec *

*