Szkoła Polska w Grenoble

Site de l'école polonaise grenobloise

Szkoła Polska w Grenoble - Site de l'école polonaise grenobloise

Opłaty – Les tarifs

Roczna składka członkowska Stowarzyszenia wynosi 20 euro.

Opłata roczna za uczestnictwo w kursie jest stała i wynosi:

  • 250 euro za jedno dziecko,
  • 125 euro za dodatkowe dziecko (zniżka 50%),
  • 300 euro za kurs dla dorosłych.

Dla dołączających w trakcie roku szkolnego opłata naliczana jest w wysokości
30 euro za miesiąc dla dzieci i 35 euro dla dorosłych.

 


 

La cotisation associative est de 20 euros, renouvelable chaque année.

Le prix de cours est fixe et égale par an :

  • 250 € pour un enfant,
  • 125 € pour le deuxième enfant (réduc. 50%)
  • 300 € le cours pour les adultes.

Pour les élèves qui rejoints l’École au cours de l’année le payement s’élève
à 30 euros par mois pour les enfants et 35 euros pour un adulte.

Votre adresse email ne sera pas publiée. Champs requis marqués avec *

*