Szkoła Polska w Grenoble

Site de l'école polonaise grenobloise

Szkoła Polska w Grenoble - Site de l'école polonaise grenobloise

O nas – Qui sommes nous

en français

Jesteśmy społecznością współtworzącą i skupioną wokół Szkoły Polskiej w Grenoble, którą w roku 1993 powołali do życia rodzice dzieci do niej uczęszczających.
Szkoła nasza funkcjonowała przez kilkanaście lat jako nieformalna filia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie RP w Lyonie i została zlikwidowana w roku 2009 na mocy decyzji dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.

Szkoła Polska w Grenoble kontynuuje jednak swoją działalność. 
Rada Rodziców Szkoły powołała bowiem do życia stowarzyszenie o nazwie:

Association des Parents d’Élèves de l’École Polonaise de Grenoble,

którego statutowym i głównym zadaniem jest utrzymanie Szkoły Polskiej w Grenoble oraz reprezentowanie jej wobec instytucji francuskich.

Szkola_01Obecnie zajęcia będą odbywać się
w salach:
szkoły podstawowej Jean Macé,
1 rue Joseph Lyonnaz,
38000 Grenoble.

Kontakt: szkolapolska.grenoble@gmail.com
lub poprzez nasz
formularz kontaktowy


W liczbach :

  • 1993 Szkoła Polska w Grenoble została stworzona z myślą o dzieciach przebywających we Francji czasowo jak i na stałe. Celem Szkoły było nauczanie jezyka polskiego, literatury i historii Polski.
  • 1993 – 2009 L’École Szkoła funkcjonowala jako filia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie RP w Lyonie.
  • Maj 2009 Filia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie RP w Lyonie została zlikwidowana w roku 2009 na mocy decyzji dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.
  • Sierpień 2009 Rada Rodziców Szkoły Polskiej zakłada Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Grenoble.
  • Wrzesień 2017 Przystąpienie do Macierzy Szkół Polonijnych we Francji.

Jesteśmy społecznością współtworzącą i skupioną wokół Szkoły Polskiej w Grenoble. Zostało ono powołane do życia w sierpniu 2009 roku przez rodziców dzieci do niej uczęszczających, którzy nie chcieli aby Szkoła przestała istnieć.

Jest to stowarzyszenie niekomercyjne, które działa dzięki zaangażowaniu i dobrej woli rodziców, nauczycieli oraz osób, które zdecydowały kontynuować działalność Szkoły jako stowarzyszenia.
Jego statutowym i głównym zadaniem jest utrzymanie Szkoły Polskiej w Grenoble oraz reprezentowanie jej wobec instytucji francuskich.

Dawniej dotowane przez polskie Ministerstwo Edukacji, dzisiaj Szkoła Polska finansuje się sama. Dochody Szkoły Polskiej pochodzą ze składek członków stowarzyszenia, czesnego oraz dotacji z Konsulatu Polskiego w Lyonie. Zdobyte w ten sposób środki finansowe pozwalają nam pokryć koszta wynajmu lokalu, zakup sprzętu i pomocy pedagogicznych oraz na wynagrodzenie nauczycieli.

W roku 2019 Szkoła Polska otrzymala dotację ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą we współpracy ze stowarzyszeniem Wspólnota Polska.

Funkcjonowanie Szkoły opiera się w głównej mierze na działalności charytatywnej rodziców uczniów do niej uczęszczających oraz aktywnych członków stowarzyszenia. Ich zaangażowanie pozwala organizować imprezy kulturalne oraz spotkania, które dają rodzicom możliwość wzajemnego poznania się, dielenia się doświadczeniami w zakresie nauki języka polskiego ich dzieci.

Wszyscy członkowie mogą brać aktywny udział w życiu Stowarzyszenia. Zaangażowanierodziców jest potrzebne do funkcjonowania szkoły (przy organizacji zajęć dodatkowych czy wyjść grupowych).

Celem szkoły jest rozwijanie znajomości języka polskiego i wiedzy o kulturze polskiej, oraz organizacja imprez kulturalnych polsko-francuskich. Celem jest lokalna promocja języka i kultury polskiej.
Aktywność stowarzyszenia toczy sie głównie na terenie Grenoble i okolic.

Kontakt ze Szkołą odbywa się drogą mailową.