Szkoła Polska w Grenoble

Site de l'école polonaise grenobloise

Szkoła Polska w Grenoble - Site de l'école polonaise grenobloise

Kalendarz – Calendrier

Kalendarz zajęć na rok szkolny 2019/20 bierze pod uwagę wakacje szkolne
i obejmuje 26 spotkań.
Kalendarz może ulec zmianie.

***

Calendrier scolaire pour l’année 2019/20 respecte les vacances scolaires
et comporte 26 séances par groupe.
Le calendrier est susceptible d’être modifié.

 Sobota / Samedi

28 wrzesień/septembre 2019

1, 8, 15, 22 luty/février 2020

5, 12, 19 październik/octobre 2019

14, 21, 28 marzec/mars 2020

9, 16, 23, 30 listopad/novembre 2019

4, 18 kwiecień/avril 2020

7, 14 grudzień/décembre 2019

16 maj/mai 2020

11, 18, 25 styczeń/janvier 2020

6, 13, 20 czerwiec/juin 2020

 

Poniedziałek / Lundi

30 wrzesień/septembre 2019

3, 10, 17 luty/février 2020

7, 14 październik/octobre 2019

9, 16, 23, 30 marzec/mars 2020

4, 18, 25 listopad/novembre 2019

6 kwiecień/avril 2020

2, 9, (14)  grudzień/décembre 2019

4, 11, 25 maj/mai 2020

6, 13, 20, 27 styczeń/janvier 2020

8, 15, 20, czerwiec/juin 2020

Votre adresse email ne sera pas publiée. Champs requis marqués avec *

*