Szkoła Polska w Grenoble

Site de l'école polonaise grenobloise

Szkoła Polska w Grenoble - Site de l'école polonaise grenobloise

Zapisy – Inscriptions – 2019/2020

zapisyPragniemy poinformować, że możliwe są już zapisy do Szkoły Polskiej w Grenoble na rok szkolny 2019/20.

Prosimy o wypełnienie formularza wraz z załącznikami (członkostwo w stowarzyszeniu i regulamin) i przesłanie ich drogą elektroniczną na adres szkolapolska.grenoble@gmail.com lub drogą pocztowa wraz z czekiem na adres pocztowy:
Association PE École Polonaise de Grenoble
25 rue des Alpes, 38420 Domène

w roku szkolnym 2019/20 proponujemy natepujące kursy:
– przedszkole – dzieci w wieku od 3-6 lat
– nauka czytania i pisania – od lat 6
– polski z elementami historii i geografii Polski – gimnazjum
– kurs języka polskiego dla dorosłych

Zajęcia dla dzieci będą odbywać się w soboty od godziny 9 do 11:30
w budynku szkoły Jean Macé
1 rue joseph Lyonnaz, 38000 Grenoble

INSCRIPTIONS_m

Les inscriptions à l’École Polonaise de Grenoble pour l’année 2019-2020 sont ouvertes.

Nous vous remercions de compléter le formulaire et les attachement (adhésion à l’association et le règlement intérieur) et nous les retourner par voie électronique à l’adresse szkolapolska.grenoble@gmail.com ou bien ensemble avec le règlement par chèque à l’adresse postale:
Association PE École Polonaise de Grenoble
25 rue des Alpes, 38420 Domène

Pour l’année scolaire 2019/20 nous proposons les cours suivants:
– maternelle – enfants dès 3 à 6 ans
– apprentissage de la lecture et l’écriture – à partir de 6 ans
– polonais avec les éléments d’histoire et géographie de Pologne – collège
– cours de polonais pour les adultes

Les cours pour les enfants auront lieu samedis matin de 9h à 11h30
dans les locaux de l’école élémentaire Jean Macé
1 rue joseph Lyonnaz, 38000 Grenoble

Photos Conférence « Multilinguisme et identité »

Drodzy Państwo,

Dziękuje wszystkim przybyłym za udział w konferencji « Wielojęzyczność a tożsamość » zorganizowanej z okazji 25-lecia Szkoły Polskiej w Grenoble.

Poniżej znajdziecie Państwo link do zdjęć z tego wydarzenia.

Przy okazji pragnę również gorąco podziękować wszystkim, którzy służyli swoją pomocą przy organizacji tego dnia.

Jeszcze raz dziękuję Paniom, które zgodziły się poprowadzić wykłady oraz warsztaty. Stały one na najwyższym poziomie i cieszyły się wielkim zainteresowaniem publiczności!

Fond-Main001_mini

Mesdames, Messieurs,

Merci à tous ceux qui ont participé à la conférence « Multilinguisme et Identité » organisée à l’occasion de 25 ans de l’École Polonaise de Grenoble.

Veuillez trouver le lien vers la galerie photo de cet évènement.

Je tiens aussi à remercier à toutes les personnes qui ont aidées dans l’organisation de cette journée.

Je remercie encore une fois à nos intervenants. Vos ateliers ont étaient très appréciés par le publique !

 

 PHOTOS : Le Dauphiné Libéré