Szkoła Polska w Grenoble

Site de l'école polonaise grenobloise

Szkoła Polska w Grenoble - Site de l'école polonaise grenobloise

Wielojęzyczność a tożsamość – Multilinguisme et identité – 08/06/2019

Wielojezycznosc a tozsamosc
Rodzice mówiący różnymi językami; przeprowadzka związana z sytuacją ekonomiczną lub polityczną, która zmusza rodzinę do nauki języka nowego kraju, jednocześnie zachowując związki z rodziną w kraju pochodzenia; nauka języka w szkole międzynarodowej; zamieszkiwanie w kraju, który posiada dwa lub więcej języków oficjalnych. W jaki sposób człowiek staje się wielojęzyczny i jaki wpływ wielojęzyczności na jego tożsamość?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji „Wielojęzyczność a tożsamość”, zorganizowanej z okazji 25-lecia Szkoły Polskiej w Grenoble.

Część pierwsza składa się z wykładów w języku francuskim przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Po przerwie obiadowej zaplanowana jest cześć warsztatowa w języku polskim oraz równolegle ateliers z logopedą w języku francuskim.

Wstęp na konferencję jest wolny. Liczba miejsc ograniczona. Wejście na salę, ze względów bezpieczeństwa, możliwe jest jedynie po wcześniejszym wpisaniu się na listę gości.

Oczekujemy na zgłoszenia i zaznaczamy, iż ilość miejsc jest ograniczona – zapisy przyjmujemy w kolejności napływających kandydatur.

Termin zapisów na warsztaty: do 30 kwietnia 2019r.
Termin zapisów na część wykładową:  do 07 czerwca 2019r.

Formularz zapisów

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość drobnych zmian w organizacji i programie.
Les parents qui ont des langues maternelles différentes ; déménagement pour des raisons économiques ou politiques ou la famille doit apprendre la langue du nouveau pays de résidence tout en préservant les racines et maintenant des liens avec le pays d’origine ; apprentissage d’une langue dans le cadre d’une école internationale ; vivre dans un pays oui il y a deux ou plusieurs langues officielles. Comment l’homme devient multilingue et comment ce fait influence son identité et la vision de soi ?

Nous allons essayer de répondre à ces questions lors de la conférence « Multilinguisme et identité » organisée à l’occasion de 25 ans d’activité de l’École Polonaise de Grenoble.

Lors de l’évènement nous allons parler du multilinguisme et son influence sur l’identité de l’individu et sa propre vision de soi.

La première partie est consacrée aux lectures en français et suivie, après la pause déjeuner, par une seconde partie sous forme d’une formation en polonais et un atelier avec l’orthophoniste en français.

L’entrée est gratuite. Le nombre des places étant limité, pour raison d’organisation, l’inscription préalable par mail est obligatoire.

Date limite pour l’inscription à la formation: 30 avril 2019.
Date limite pour l’inscription à la première partie: 07 juin 2019.

Formulaire d’inscriptions

* Organisateurs se réservent la possibilité de changements de programme.

Facebook Event

Link: Grenoble Agenda
Link: Le Dauphiné Libéré